Met een geldige verwijsbrief van de huisarts voor de Basis GGZ of Specialistische GGZ kunt u zich aanmelden via 06-81946954 of info@psychologenpraktijkbolt.nl.

Na overleg kunt u zich rechtstreeks aanmelden via de website van 1nP. Daar kunt u op plaats (Arnhem), naam (Bolt) en specialisme (GZ-Psycholoog) mijn praktijk opzoeken en u via de website aanmelden met een geldige verwijsbrief.

Kenmerken van een geldige verwijsbrief zijn:Uw gegevens, datum, keuze tussen Generalistische basis GGZ of Specialistische GGZ, aanmeldklacht, naam van de verwijzende huisarts (geen groepspraktijknaam) en handtekening.

Mocht ik niet in gelegenheid zijn om de telefoon te beantwoorden, laat dan uw naam, reden van contact en telefoonnummer achter. Dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vervolgens plan ik een afspraak met u in voor een intakegesprek. Dit gesprek duurt ongeveer een uur. In dit gesprek zetten we de klachten op een rij, de hulpvraag en bespreken we de diagnose en het behandelplan. Tijdens het eerste gesprek dient u zich te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Dit is een vereiste vanuit de zorgverzekeraar.

Na de intake maken we vervolgafspraken. In het begin plannen we bij voorkeur 1 keer per week een afspraak. Wanneer het beter gaat, zullen we de afspraken spreiden.

Tijdens de behandeling wordt er een ROM meting gedaan vanuit 1nP. ROM staat voor Routine Outcome Monitoring. Dit is een standaard vragenlijst die u per email opgestuurd krijgt die het algemene klachtenniveau meet. Alle zorgverleners in de GGZ zijn verplicht om het herstel van hun cliƫnt inzichtelijk te maken middels een ROM meting en daarmee de kwaliteit van de behandeling te kunnen waarborgen. U krijgt de vragenlijst aan het begin, midden en einde van de behandeling. Voor meer informatie klik hier.

Bij aanmelding en ontslag uit behandeling gaat er een brief naar de verwijzer met korte omschrijving van de problematiek, diagnose, behandelplan en bij ontslag het behaalde resultaat.