EMDR is in 1989 ontwikkeld door Francine Shapiro om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Inmiddels wordt EMDR breed ingezet voor allerlei psychische klachten, zoals trauma’s, negatief zelfbeeld, angststoornissen en chronische pijn. Er wordt momenteel onderzoek gedaan om EMDR nog breder toe te passen.

EMDR is een afkorting voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Door middel van oogbewegingen of tikjes via een koptelefoon worden traumatische ervaringen op een snelle effectieve manier verwerkt.

Samen met de therapeut wordt geselecteerd welk beeld van de herinnering nu nog het naarste is om naar te kijken en welke betekenis het voor je heeft. Op het moment dat het target beeld duidelijk is zal worden gestart met de afleiding door oogbewegingen of tikjes. Vanaf dat moment vindt er snelle verwerking plaats. De spanning en emoties nemen af en het beeld wordt neutraler om naar te kijken. Als het beeld neutraal is, wordt een positieve gedachte aan het beeld gekoppeld.

Het effect van EMDR is dat traumatische ervaringen of negatieve ervaringen geen effect meer hebben op het denken en handelen nu. Daardoor ontstaat er ruimte om bijvoorbeeld vermijding op te heffen bij angsten, positiever over jezelf te denken, geen herbelevingen en schrikreacties meer na traumatische ervaringen en geen angst meer te hebben voor herhaling in de toekomst.

Een EMDR behandelsessie duurt gemiddeld anderhalf uur. Afhankelijk van het trauma of de problematiek zijn enkele of meerdere sessies nodig.

Voor meer informatie: www.emdr.nl